Javite nam se na telefon +385 1 777 5335

Login

Praćenje radne uspješnosti

Praćenje radne uspješnosti je proces u kojem organizacije mjere i unaprjeđuju poslovne rezultate u organizacijama.

Mjerenje uspješnosti može se pratiti na organizacijskoj razini, na razini odijela i timova, ili na individualnoj razini.


Upravljanje radnom uspješnosti podrazumijeva 4 elementa:

1. Zajedničko razumijevanje organizacijskih ciljeva

2. Jasna očekivanja kako pojedinci mogu doprinijeti

3. Zaposlenici imaju vještine i znanja ostvariti radna očekivanja

4. Pojedinci su predani ciljevima organizacije.


Konačan cilj je uočiti pozitivne i negativne trendove ljudskog djelovanja u organizaciji, pronaći i provesti rješenja za korist povećanja pojedinačne i organizacijske učinkovitosti i djelotvornosti.


Organizacijama je u interesu pratiti radnu uspješnosti ukoliko žele:

• ojačati razumijevanje zaposlenika kako njihov posao doprinosi ostvarenju organizacijskih ciljeva

• povećati angažman zaposlenika na poslu i pozitivno utjecati na njihovu motivaciju

• prepoznati i propisno nagraditi zaposlenike koji imaju bolji performans i više se trude

• potaknuti razvoj znanja, vještina i stavova zaposlenika za obavljanje radnih zadataka

• razvijati samo-vodeću i samo-ispravljajuću organizaciju kroz poticanje otvorenih razgovora u timu s povratnim informacijama i fokusom na unapređenje

• dugoročno utjecati na osobni i profesionalni napredak zaposlenika, njihov osnažen osjećaj vrijednosti, povećate retenciju zaposlenika, i u konačnosti smanjiti troškove fluktuacije.


Saznajte kako praćenje uspješnosti može unaprijediti učinkovitost u vašoj organizaciji.