+ 385 (0) 1 777 5335

Ljudski resursi

SYNCHRO LOGOSUslugeLjudski resursi

‘Cjelina je više od zbroja pojedinih dijelova’, ali svi ti dijelovi doprinose funkcioniranju cjeline i njen su neizostavan dio. Najbolji rezultati postižu se kada su individualni doprinosi udruženi s zajedničkom vizijom i ciljem. Za to je potrebno sagledati u individualna očekivanja, prednosti, nedostatke, potrebe, navike i stilove rada. Jasnića u individualnom djelovanju, kao i jasna komunikacija, vodstvo, postavljeni ciljevi, jasni uloge i zadaci, upotpunjeno s potrebnim i vještinima i znanjima, omogućava organizaciji da se pozicionira na dobitnu frekvenciju.

Upravljanje i vođenje ljudskih resursa u organizaciji omogućava da se sustavno i u skladu sa strateškim ciljevima organizacije provode aktivnosti:

 • Analiza postojećih radnih mjesta
 • Analiza potrebe za novim radnim mjestima
 • Izrada profila idealnog kandidata za nova radna mjesta
 • Organizacija posla i izrada opisa radnog mjesta
 • Selekcija i zapošljavanje
 • Uvođenje novih zaposlenika u tvrtku
 • Edukacija i osposobljavanje djelatnika,
 • Usavršavanje i razvoj karijere, mjerenje učinkovitosti
 • Upravljanje učinkom i nagrađivanje
 • Osiguravanje slijeđenja zakonskih propisa
 • Djelovanje u kriznim situacijama vezano za djelatnike
 • Upravljanje promjenama
 • Odnosi među zaposlenicima
 • Zdravlje i sigurnost

 

PROCES I PRAKTIČNE INFORMACIJE

Faza 1. Inicijalni razgovori i procjena stanja

U početnoj fazi identificira se početno stanje vođenje ljudskih resursa. Provode se intervjui, analize i potrebni preduvjeti za sustavno vođenje i praćenje ljudskih resursa. Temeljem prikupljenjih informacija i definiranih kriterija, izrađuje se strategija i plan ljudskih resursa.

Faza 2.   Provedba Plana ljudskih resursa 

Sastoji se od niza aktivnosti ovisno od potreba organizacije koje su u ranijoj fazi definirane.

Faza 3. Praćenje

Proces se nastavlja i nakon provedbe kroz praćenje rezultata, savjetovanje i podršku.