+ 385 (0) 1 777 5335

Poslovne edukacije

SYNCHRO LOGOSUslugePoslovne edukacije

Stalno nailazite na iste izazove u komunikaciji i funkcioniranju tima koji utječu na efikasnost obavljanja radnih zadatka?

Željeli biste unaprijediti kompetencije svog tima u određenom području?

Želite svojim rukovoditeljima omogućiti uvid u određeni dio rada s ljudima, kao što je primjerice motivacija, upravljanje stresom ili prioretiziranje?

 

Unutar tima često postoji potreba za razvojem svih članova unutar istog područja kako bi međusobno, ali i izvan tima učinkovitije funkcionirali.  TIMSKE EDUKACIJE su jednodnevni ili višednevni edukativni programi obuhvatnog, teorijskog i praktičnog, unapređenja seta vještina za timove i organizacije.

Ciljevi

Timske edukacije pomažu vašem timu usvojiti znanje, stječi vještine, uvježbati i ovladati praktičnom primjenom različitih međuosobnih vještina.

Metode

U timskim edukacijama koristimo metode učenja putem iskustva – sudionici nisu pasivni primatelji znanja već aktivni kreatori. Takav pristup osigurava optimalno i trajno učenje.

Koriste se metode prenošenja znanja kao što je verbalno izlaganje, čitanje, diskusije,  te pomoćna sredstva kao što su audio i video materijali. Također, u skladu s potrebama današnjice integriramo digitalne tehnologije, internet i korištenje različitih aplikacija ovisno o specifičnom programu.

Za iskustveno učenje se koriste participativne metode gdje sudionici imaju aktivnu ulogu te isprobavaju, istražuju, propituju te stvaraju nove stavove.

Vještine samo-upravljanja

Vještine samo-upravljanja

Osobna odgovornost / Leadership

Utjecaj

Asertivnost

Ovladavanje emocijama

Stil rada

Prioretiziranje i organizacija posla

Donošenje odluka

Učinkovitost

Interpersonalne i timske vještine

Interpersonalne i timske vještine

Komunikacijske vještine

Timski rad i suradnja

Rješavanje sukoba

Utjecaj – Vodstvo – Inspiracija

Prezentacijske (i govorničke)

Menadžer prvi puta

Menadžer prvi puta

Upravljanje vremenom i stres

Vođenje sastanaka

Upravljanje timom

Rješavanje problema

Upravljanje sukobima

Upravljanje prioritetima i delegiranje

Davanje i primanje povratne informacije

Donošenje odluka

Napredne menadžerske vještine

Napredne menadžerske vještine

Situacijsko vodstvo

Inspirativno vodstvo

Coaching vještine za lidere

Strateško razmišljanje

Format i praktične informacije

Naš tim stručan je i iskusan u oblikovanju i izvođenju edukativnih programa te na vaš zahtjev može kreirati i izvesti program prilagođen upravo vašem timu: po sadržaju i po formatu. U sklopu programa uključena je analiza potreba za edukacijom, a nakon čega slijedi implementacija edukacije i treninga te evaluacija.

Edukacije su organizirane u grupnom kontekstu. Većinom, no ne i nužno, u zatvorenom prostoru.

Ovisno o dogovorenom formatu, kreiramo sadržaj, proces i prateće materijale za faze: analiza potreba za edukacijom i treningom, implementacija, evaluacija.

Trajanje i lokacija se dogovaraju ovisno o vašim potrebama i dostupnosti vašeg tima. Moguće je organizirati edukacije u vašim ili našim prostorima. Vremensko trajanje je prilagodljivo – npr. četverodnevni program može se izvesti u intenzivnoj dvodnevnoj verziji ili u dva susreta po dva dana.

Za dodatne informacije i upite o timskim edukacijama obratite nam se ovdje  te ćemo zajedno s vama kreirati program koji najviše odgovara vašim potrebama.