Javite nam se na telefon +385 1 777 5335

Login

Upravljanje stresom u organizacijama

Svaki treći stanovnik Europske Unije pati od posljedica stresa na radnom mjestu*. Posljedice izloženosti stresu na radnom mjestu kritične su za zaposlenika kao i za organizaciju. Posljedice stresa direktno utječe na fizičko i psihičko zdravlje pojedinca, a čak se dovodi u direktnu povezanost s porastom depresije među radnim stanovništvom. Na razini organizacija, posljedica izloženosti zaposlenika stresu mjeri se u danima bolovanja, apsentizmu, smanjenim prihodima, smanjenoj produktivnosti, te nosi ogroman ekonomski gubitak. U cilju organizacija jest usvojiti strategiju uspješnog upravljanja stresom kako bi prije svega smanjila posljedice utjecaja stresa. U prevenciji stresa na radnom mjestu uspješne organizacije podržavaju zaposlenike u razvoju vještina za uspješno nošenje sa stresom na radnom mjestu, te razvijaju podržavajuću organizacijsku kulturu. Krajnji cilj bio bi minimalizirati rizike utjecaja stresa te podržati razvoj zdrave organizacije koje počivaju na zdravim odnosima i zadovoljnim zaposlenicima.

U SYNCHRO LOGOS-u razvili smo sveobuhvatan program upravljanja stresom koji se po mjeri prilagođava potrebama vaše organizacije.


Programi obuhvaćanju upravljanje stresom, odnosno izvorima stresa na razini organizacije, te ovladavanju upravljanjem stresom na individualnoj razini, odnosno razini ljudi.

Programi upravljanja stresom dizajnirani su na način kako bi na prvom koraku utjecali na izvore stresa te minimalizirali negativne utjecaje stresora na organizaciju i ljude.

Na drugoj razini primjena programa utječe na prevenciji stresa te na razvoj podržavajuće organizacijske kulture i gradnju individualne otpornosti na stres.

Na trećoj razini programom utječemo na razvoj zdravih sustava unutar organizacije, i unapređenje individualnih vještina u nošenju sa stresnim situacijama.

Ovaj program bi vam trebao biti zanimljiv ukoliko želite raditi na prevenciji negativnih posljedica stresa na radnom mjestu te ukoliko želite:

• unaprijediti zdravlje i dobrobit svih zaposlenika u tvrtki;

• pokazati svjesnost i razumijevanje za suvremene izazove radnih okruženja;

• osigurati poželjna radna mjesta gdje se vodi briga o zdravlju i dobrobiti pojedinaca;

• nuditi vrijednost radnog mjesta koja nadilazi nagrade i priznanje, i time osigurati bolju retenciju visoko kvalitetnog kadra;

• spriječiti ekonomske gubitke uslijed nekontroliranih rizika izloženosti stresu na radnom mjestu.

• profitirati iz visoko motiviranog radnog okruženja i zdrave atmosfere

Tvrtke koje su zabilježile neke od sljedećih indikatora, trebaju provesti hitnu analizu procjene stresa na radnim mjestima u organizaciji.

• Vodite tvrtku koja je prošla kroz značajne promjene u zadnjih godinu dana, koje su bitno utjecale na organizacijsku strukturu i sastav timova

• Imate učestale konflikte među zaposlenicima na radnom mjestu i timu

• Primijetili ste značajno povećanje odsustva djelatnika s njihovog radnog mjesta i zabilježili značajno više dana bolovanja

• Zabilježili ste veći broj otkaza zaposlenika na radnom mjestu

• Primijetili ste pad motiviranosti zaposlenika, a time i pad produktivnosti na radnom mjestu

• Zaposleni opetovano upućuju na preopterećenost radnim zadacima iz objektivno opravdanih razloga.


Javite nam se za hitnu procjenu stresa na radnim mjestima u vašoj organizaciji.